Skip to content

Baner 666 PUNI ELIS

Savjetovanje je posvećeno rješavanju poteškoća i razvijanju dugoročnog emocionalnog zadovoljstva svojih korisnika kroz primjenu kratkog i efikasnog psihološkog savjetovanja sa dugoročnim efektima. 

Na savjetovanje se mogu obratiti sve osobe starije od 14 godina.  Studenti i nezaposleni imaju dodatni popust. Ponekad je dovoljan jedan termin za traženu promjenu.

Biografija

Usluge savjetovanja, psihoterapije, koučinga, edukacija i supervizija vrši Ensad Miljković, magistar psihologije, i akreditovani kognitivno-bihejvioralni terapeut, od strane Bosansko-hercegovačkog udruženja za kognitivno-bihejvioralnu terapiju (BHUKBT) i Evropska asocijacija za bihejvioralne i kognitivne terapije (EABCT) i član Udruženja za Kontekstualnu bihejvioralnu nauku (ACBS). Pored osnovnih studija uspješno je završio dodatnu četverogodišnju specijalizaciju u Centru za kognitivnu terapiju. Dodatno obrazovanje stiče također u Allbert Ellis Institutu (USA, New York); Beck Institut (USA, Pennsylvania); CBT Coaching College (UK, London); Praxis ACT Boot Camp (USA, Florida).

Autor je sljedećih naučno istraživačkih radova:

  • Iracionalna uvjerenja i samoefikasnost kao prediktori sagorijevanja studenata
  • Lokus kontrole i stavovi studenata prvog i drugog ciklusa o zapošljivosti mladih
  • Povezanost obrazaca partnerske afektivne vezanosti i predstava o pravoj partnerskoj ljubavi kod adolscenata
  • Procjena privlačnosti djevojaka u zavisnosti od prisustva religijskih ogrlica i stepena religioznosti srednjoškolaca
  • Uspješnost prepoznavanja univerzalnih facijalnih ekspresija sa obzirom na profesiju, pol i empatiju
  • Prisutnost i izraženost opšte anksioznosti, ispitne anksioznosti i depresije kod studenata, i potreba za otvaranjem Univerzitetskog psihološkog savjetovališta