NAŠ FOKUS

Sve na jednom mjestu

Edukacije

Nudimo vrhunske edukacije iz raznih oblasti psihologije kako bismo omogućili svakoj osobi da dostigne svoje potencijale u svakodnevnom poslovnom i porodičnom okruženju.

KOUČING

Koučing ili trening životnih vještina je namljenjen osobama koje žele više od života. Osobe koje nemaju nužno ozbiljne probleme ali osjećaju da ih određene stvari blokiraju kako bi dostigli svoje ciljeve i živjeli u skladu sa svojim životnim vrijednostima.

ISTRAŽIVANJE

Savjetovanje ELIS donosi pregled zanimljivih te aktuelnih istraživanja i tema iz svijeta psihologije. Individualnim istraživačkim radovima nastojimo ispitati zanimljive fenomene iz našeg društva.

SAVJETOVANJE

Svako životno razdoblje nosi sa sobom niz izazova i problema. Neke savladavamo lakše, sami ili uz podršku porodice i prijatelja, dok neki u većoj mjeri ometaju naš svakodnevni život i zahtijevaju stručnu pomoć.

Najbolje godine u vašem životu jesu one u kojima shvatite da su vaši problemi - vaši. Ne svaljujete ih na svoju majku, ekologiju ili predsednika. Shvatite da sami kontrolišete svoju budućnost.– Albert Ellis

O NAMA

Koristeći savremene metode i tehnike nudimo kvalitetne usluge psihoterapije, supervizija, koučinga i profesionalnih edukacija skrojenih na osnovu Vaših potreba.
RE&KBT je vodeći pravac u oblasti Psihoterapije i Koučinga.

Usluge savjetovanja, psihoterapije, koučinga, edukacija i supervizija vrši Ensad Miljković, magistar psihologije, i akreditovani kognitivno-bihejvioralni terapeut, od strane Bosansko-hercegovačkog udruženja za kognitivno-bihejvioralnu terapiju (BHUKBT) i Evropska asocijacija za bihejvioralne i kognitivne terapije (EABCT). Pored osnovnih studija uspješno je završio dodatnu četverogodišnju specijalizaciju u Centru za kognitivno bihejvioralnu terapiju u Banjoj Luci. Dodatno obrazovanje stiče također u Allbert Ellis Institutu (USA, New York), gdje je uspješno završio primarni i napredni nivo treninga, te u Junu 2017 godine trening za RE&KBT supervizora; Beck Institut (USA, Pennsylvania); CBT Coaching College (UK, London); Praxis ACT Boot Camp (USA, Florida). Dugi niz godina aktivno radi za UN.

  • REBT Priručnik

  • Knjižica za Meditaciju

  • Zbirka Metafora

Savjetovanje

Psychological counseling for adults

Individual counseling is meant for all adults who have difficulties such as: Depression, Anxiety and Panic attacks, Difficulties in communication and relationships with other people (friends, family, job, partner), Organizational Burnout, Problems with body weight etc.

Psychological counseling for students

Counseling for the students: – Motivation to learn – Test anxiety – Fear of public speaking – Adjusting to the student’s life – Perfectionism – Student burnout – Depression – Difficulties in communication and relationships with other people (friends, family, teachers, partners)

INDIVIDUAL COACHING

Talent is innate, while the skills are developed through hard work! Coaching is a process in which a person is helped to unlock their inner potential to achieve their goals in personal and business life.

ORGANIZATIONAL AND BUSINESS TRAININGS

Organizational Coaching is designed for businesses and organizations that want to increase the abilities and skills of their employees and thus increase labor productivity, but at the same time general life satisfaction of their employees. Satisfied worker is a productive worker. Studies have shown that the Coaching up to six times worth it.

Psihološko savjetovanje za odrasle

Individualno psihološko savjetovanje namjeno je svim punoljetim osobama koje ima poteškoće kao što su: Depresivnost, Anksioznost, Panični napadi ,Poteškoće u komunikaciji i odnosima sa drugim ljudima (prijatelji, porodica, posao, partner), Organizacioni Burnout ,Problemi sa tjelesnom težinom i Ostalo

Psihološko savjetovanje za studente

Savjetovanje za studente: – Motivacija za učenje – Ispitna anksioznost – Strah od javnog nastupa – Prilagođavanje na studenski život – Perfekcionizam – Studenski burnout – Depresivnosti – Poteškoće u komunikaciji i odnosima sa drugim ljudima (prijatelji, porodica, profesori, partner) – Ostalo

INDIVIDUALNI KOUČING

Talent je urođen, dok se vještine razvijaju napornim radom! Koučing predstavlja proces u kojem se osobi pomaže da otključa svoje unutrašnje potencijale kako bi dostigla svoje zadane ciljeve u privatnom i poslovnom životu.

ORGANIZACIONI I BIZNIS TRENINZI

Organizacioni Koučing namjenjen je biznisima i organizacijama koje žele povećati sposobnosti i vještine svojih radnika i na taj način povećati radnu produktivnost, ali istovremeno opšte životno zadovoljno svojih radnika. Zadovoljan radnik je i produktivan radnik. Istraživanja su pokazala da se Koučing i do šest puta isplati.

RADIONICE & PREDAVANJA & DOGAĐAJI

Kliknite na sliku kako biste se upoznali sa našim dosadašnjim i budućim radom - pronađite nešto za sebe

NUDIMO PROFESIONALNE RE&KBT SUPERVIZIJE ZA EDUKANTE U PSIHOTERAPIIJI

BLOG

Naučite nešto novo o zanimljivim pojmovima iz svijeta psihologije.