SADA & OVDE Moja Prva Meditacija

PREDGOVOR Svaka osoba koja ima sposobnost da diše, ima sposobnost da meditira. Blaise Pascal navodi da sve čovjekove nedaće potiču iz njegove nemogućnosti da sjedi samostalno mirno u sobi. Ljudi se često plaše svojih misli. Ali, šta ako tišina nije problem? Šta ako je u tišini put prema kvalitetnijem i ispunjenijem životu? Šta ako u Read more about SADA & OVDE Moja Prva Meditacija[…]