Radna Motivacija

Kako motivisati ljude u nekoliko jednostavnih koraka? Bez obzira da li se radi o upravljanju manjom ili većom grupom, pitanje motivacije ljudi je iznimno važna. Ako imamo neki zadatak ili projekt cilj nam je što efikasnije odraditi zadatak, odnosno ako imamo stalne uposlenike cilj nam je da uposlenici relativno kontinuirano budu motivisani za posao koji Read more about Radna Motivacija[…]