Skip to content

Blog

Zamor

  Kada mi se klijenti jave porukom: „Oprostite, ali da li i dalje radite“? U tom trenutku znam da sam počinio jedan od najvećih poslovnih grijeha, marketing apstenciju. Vidim da je prošlo nekoliko mjeseci od moje posljednje objave. Oni koji me poznaju znaju da ovo nije ništa neobično za mene, ali veoma loše za posao i promociju. Stvaram po emocijama, a ne nužno razumom, još jedan od smrtnih grijeha marketinga. Često se našalim da funkcionišem po manično-depresivnom obrascu. U „maničnim“ epizodama stvaram nove sadržaje i projekte, a kada me poklopi „depresivni“ ciklus prosto se trudim da držim glavu iznad vode. Nešto… Read More »Zamor

  Ranjivost

   Muškarac koji ide na terapiju je sexy muškarac! Muškarac koji radi na sebi je privlačan muškarac! Muškarac koji se raspadne u rukama sigurne osobe je poželjan muškarac! Muškarac koji uviđa svoje propuste i prizna svoje pogreške je zreo muškarac! Muškarac koji zaplače i pokaže ranjivost u pravom trenutku je snažan muškarac! Nisam siguran da li je ovaj tekst za žene ili muškarce. Nažalost većinom će pročitati samo žene, kao dio ljudske vrste koji je puno više spreman raditi na sebi. Budimo realni, prosječna žena je mnogo sposobnija i inteligentnija od prosječnog muškarca. Omjer muškaraca i žena koji idu na psihoterapiju… Read More »Ranjivost

   Oprost

    Imate li sposobnosti za povezivanje s ljudima? Emocionalna inteligencija je sposobnost prepoznavanja i razumijevanja emocija – kako vaših tako i emocija drugih. Istraživanja su pokazala da je ovo rijetka i vrijedna sposobnost. Emocionalna inteligencija može vam pomoći da izgradite i ojačate odnose, ublažite konflikte i poboljšate cjelokupno zadovoljstvo poslom. Stručnjaci za psihologiju kažu da ako koristite ovih 13 fraza svaki dan, a da ne razmišljate o tome, imate veću emocionalnu inteligenciju od većine ljudi: 1.“Možeš li mi reći više o tome?” Ljudi kojima nedostaje samosvijest brinu samo o vlastitim mislima i mišljenjima. Ali emocionalno inteligentne ljude zanima kako se drugi… Read More »Oprost

    Zauzet

     Zar ne znaš koliko sam zauzet i važan?Imam toliko toga da uradimPozovi me na večeru u petak uvečeNe mogu da idem, imam previše posla Možda samo pokušavam da odvratim pažnju od svoje smrtnostiMožda samo pokušavam da skrenem pažnju sa svoje smrtnosti Oh, previše sam zauzet da završim ovu pjesmuPreviše sam zauzet da bih plesaoPrezauzet da bih plakaoPreviše zauzet da bi umroPreviše sam zauzet da vidim svoju šansu Zar ne znaš koliko sam zauzet i važan?Imam toliko toga da uradimPozovi me u diskoteku u petak uvečeNe mogu da idem, imam previše posla Možda samo pokušavam da odvratim pažnju od svoje smrtnostiMožda… Read More »Zauzet

     Misli

      Snoopy, jednog dana ćemo svi umrijeti, reče Charli Brown posmatrajući svoje misli u daljini sjedeći na drvenom doku. Istina, ali sve ostale dane nećemo, odgovori mu njegov vjerni pratilac. Sjećam se svoje prve spoznaje o smrti. Previše mlad da potpuno razumijem šta se dešava, previše star da ne mislim o tome i da ne budem uznemiren. Skoro četvrtinu stoljeća kasnije tačno znam gdje sam bio kada je ta misao se pojavila s punim koferima i odlučila da se trajno nastani u mom umu. I danas mogu da čujem vrisak tog bespomoćnog dječaka koji nije imao namjeru da bude životni cimer… Read More »Misli