Skip to content

Mentalna čvrstoća se odnosi na inteligentno vodstvo u ekstremno izazovnim situacijama. Odnosi se na preuzimanje kontrole nad poslovnim zahtjevima, određivanje prioriteta, i inspirisanje drugih da ostanu mirni i optimistični pred izazovima. To znači biti fleksibilan i adaptabilan pred neočekivanim promjenama.

Tko može imati koristi od ovih predavanja?

One osobe koje žele biti vođe u izazovnim vremenima i znaju da moraju postaviti prioritete, reagirati asertivno u trenutcima kada drugi ne reagiraju efikasno u promjenjivim okolnostima te povremeno donjeti teške i neprivlačne odluke.

Šta ćete naučiti?

 • Kako misliti u kriznim situacijama
 • Kako ostati miran
 • Kako motivisati druge ljude
 • Kako Re-motivisati nezadovoljne
 • Kako efikasno delagirati zadatke
 • Nošenje sa sukobljavajućim prioritetima
 • Upravljanje očekivanjem ljudi
 • Razumljeti razliku između stresa i eustresa (pozitivni stres)
 • Razvijanje pomažućih strategija
 • Nošenje sa brigom i anksioznošću
 • Razumljeti šta znači biti rezilijentan