Skip to content

Mindfulness & Post – Prilika za iskupljenje…

  Post je prilika da postanemo plemenitije BIĆE, mudrije JA & saosjećajnije MI…

  Sigurno ste čuli za pojam mindfulness (vježbe pune svijesti), ali da li ste znali da je post, između ostalog upravo jedan od najboljih oblika prakticiranja mindfulnessa. Ovde bih isto naglasio da ne mora nužno biti Ramazanski ili Islamski post.

  Postoje različite definicije mindfulnessa, ali možda najjednostavnija definicija jeste, mindfulness je PAŽNJA! Posmatranje unutrašnjeg i spoljašnjeg svijeta kao znatiželjni mali naučnik koji se igra u pijesku na igralištu. Post nas isto tako uči da posvetimo pažnju na ono što nam je istinski važno. Da analiziramo svoj vlastiti život, da istražimo svoje vrijednosti. Da pokušamo pronaći svoje mjestu i tajno zakopano blagu u sebi…svijetu…svemiru. Prilika za sezonsku refleksiju naših postupaka, u odnosu na zadnje druženje s postom.

  Mindfulness je usmjeravanje pažnje na poseban način: namjerno, u sadašnjem trenutku, i bez prosudbe.

  Jon Kabat Zinn


  Post nas tjera da razmišljamo o onima koje život prevario. Post nas navodi da mislimo o onima koji više nisu sa nama. Post nam pomaže da stvorimo i izgradimo prostor zahvalnosti & skromnosti u našem srcu & umu. Post nas uči koliko smo zaista snažni, šta smo sve prošli i u šta tek možemo sazrijeti. Često zaboravimo i imamo veoma nisku toleranciju na nemir. A opet ništa što je vrijedno na ovom svijetu ne dolazi jednostavno. Ne dolazi bez rada na pragu frustracije. Ne dolazi bez rada na svojoj pažnji! Ne dolazi bez oprosta!


  Post je prilika za oprost. Oprost prema drugima, oprost prema sebi. Prilika da se povežemo sa nečim što je izvan nas…sa nečim što je unutar nas…sa nečim iznad nas!

  Thich Nhat Hanh upravo govori o ovome navodeći da mindfulness nam ukazuje na to što se događa u našem tijelu, s našim emocijama, u našem umu i u svijetu. Mindfulness nam također omogućuje da ne povrijedimo ni sebe ni druge.


  Usudio bih se reći da post ima najmanje veze sa hranom i pićem. Svaki put kada prepoznamo (ne)prijatnu misao, dozvolimo da prođe kroz nas i saosjećajno kažemo sebi JA POSTIM, mi smo dodali jednu kap mindfulnessa u rijeku naše pažnje. Kapljice koje polako postaju vodopad. Vodopad spokoja koji se prelijeva na ostale sfere našeg života.

  Viktor Frankl navodi: Između podražaja i reakcije, postoji prostor. U tom prostoru leži naša moć da odaberemo svoju reakciju. I u našoj reakciji sadržan je naš rast i razvoj, kao i naša sloboda.


  POST & MINDFULNESS nam može pomoći da se iznova vraćamo tom nježnom prostoru, lagano i nježno iz trenutka u trenutak i da postanemo plemenitije BIĆE, mudrije JA & saosjećajnije MI…