Skip to content

Mindfulness

SADA & OVDE Moja Prva Meditacija

    PREDGOVOR Svaka osoba koja ima sposobnost da diše, ima sposobnost da meditira. Blaise Pascal navodi da sve čovjekove nedaće potiču iz njegove nemogućnosti da sjedi samostalno mirno u sobi. Ljudi se često plaše svojih misli. Ali, šta ako tišina nije problem? Šta ako je u tišini put prema kvalitetnijem i ispunjenijem životu? Šta ako u tišini i ispod našeg nosa se nalazi ono što tražimo cijeli život? Tišina je veoma glasna za sve one koji su voljni pažljivo slušati. Zadatak ovog malog priručnika jeste upravo da ponudi proste, autentične i stručne odgovore na osnovna pitanja: Šta je to meditacija? Odakle… Read More »SADA & OVDE Moja Prva Meditacija