Skip to content

Zauzet

  Zar ne znaš koliko sam zauzet i važan?
  Imam toliko toga da uradim
  Pozovi me na večeru u petak uveče
  Ne mogu da idem, imam previše posla

  Možda samo pokušavam da odvratim pažnju od svoje smrtnosti
  Možda samo pokušavam da skrenem pažnju sa svoje smrtnosti

  Oh, previše sam zauzet da završim ovu pjesmu
  Previše sam zauzet da bih plesao
  Prezauzet da bih plakao
  Previše zauzet da bi umro
  Previše sam zauzet da vidim svoju šansu

  Zar ne znaš koliko sam zauzet i važan?
  Imam toliko toga da uradim
  Pozovi me u diskoteku u petak uveče
  Ne mogu da idem, imam previše posla

  Možda samo pokušavam da odvratim pažnju od svoje smrtnosti
  Možda samo pokušavam da odvratim pažnju od svoje smrtnosti

  Oh, previše sam zauzet da vidim nebo
  Previše sam zauzet da bih znao
  Previše zauzet za letenje
  Previše zauzet da bi umro
  Previše zauzet da bih odmorio dušu

  Zar ne znaš koliko sam zauzet i važan?
  Imam toliko toga da uradim
  Zar ne znaš koliko sam zauzet i važan?
  Imam toliko toga da uradim

  Oh, previše sam zauzet da završim ovu pjesmu
  Prezauzet sam da završim ovu pesmu
  Previše sam zauzet da završim…

  -Tom Rosenthal

  Ensad Miljković RE&KBT Psihoterapeut & Supervizor
  Ugovorite termin online psihoterapije: [email protected]

  Naručite knjige – 15KM + poštarina:
  1.Prvi ABC Mladog Psihoterapeuta
  2.Sada & Ovde Moja Prva Meditacija
  3.Male Metafore Velike Misli