Skip to content

Egzistencijalna krivica

     Egzistencijalna krivica je osjećaj koji se javlja kada osoba postane svjesna ne proživljenog života i neispunjeni potencijala. Ovaj tip krivice posebno može biti izražen tokom raznih godišnjica, rođendana, bliski susreta sa smrtnošću, i slično. Sam osjećaj egzistencijalne krivice može blokirati odluku da se preuzme odgovornost za svoj život i nastavi život u skladu sa vrijednostima osobe.

     Odgovornost je mač sa dvije oštrice: ako osoba prihvati odgovornost za svoje ponašanje te donese odluku da se promjeni, to implicira da je osoba odgovorna u određenoj mjeri za neproživljeni život i svoje loše ponašanje te da se mogla promijeniti mnogo ranije. Postoje stvari u životu koje ne možemo kontrolisati, ali postoji mnogo više stvari koje možemo promijeniti bez obzira koliko je teško ili bolno u određenom periodu. Nažalost, mnogi ljudi nikad ne odustanu od nade za boljom  prošlošću…

    Stavite desni kažiprst i srednji prst na zglob lijeve ruke. Ako osjetite puls, to znači da još uvijek nije kasno. Još uvijek ima pijeska…

    #Ponedeljak_sa_Psihoterapeutom #elispsihoblog