Skip to content

Koliko dugo traje Psihoterapija?

     Prije nekoliko sedmica jedna osoba je došla kod mene na prvi termin psihoterapije. Nakon završenog termina od jedan sat, osoba me upitala: “Da li ja mogu narednih 5 dana da dolazim svaki dan barem pola sata, jer osjećam da mi je ovaj razgovor pomogao i želim što prije da riješim ovaj problem?” Blago sam se nasmijao i upitao je sljedeće pitanje:  “Koliko dugo imaš ovaj glavni problem povodom kojeg si danas došla?” Malo je razmislila, zatim tužno i zabrinuto me pogledala, iodgovorila da je to gotovo cijeli život u nekom obliku.

     U nastavku sam joj objasnio da nije realno da možemo kroz nekoliko sati riješiti potpuno probleme koji su dio nas dugi niz godina. Također, potrebno je neko vrijeme da razmisliš o svemu ovome o čemu smo danas razgovarali. Možemo se vidjeti za 3 dana, a nakon toga bilo bi poželjno da se vidimo jednom sedmično. Pekar kada napravi kruh, potrebno je da ga ostavi neko vrijeme da nadođe.

     Moj posao je da naučim osobu da što prije postane sam svoj terapeut. Moj posao je da osobi ponudim psihološke alate, i naučim kako da prepozna, promjeni i prihvati kako pomažuće, tako i odmažuće misli, emocije i ponašanja. Ja lično vjerujem da najbolja reklama je zadovoljan klijent.

     Terapijski pristup koji ja zastupam, većinom se zasniva na naučnim brzim, konkretnim i efikasnim tretmanima koji se fokusiraju na rješenje. U prosjeku cjelokupni terapijski proces većinom traje nekoliko mjeseci. Seansa traje oko 60 minuta, ali pravi terapijski proces se dešava preostalih 10 020 minuta do narednog susreta, odnosno preostalo vrijeme kada osoba primjenjuje sve ono što naučila na psihoterapiji. Da li psihoterapija djeluje!? DA! Apsolutno, ako se primjeni naučeno, ako ne, samo trošite novac…

    #Ponedeljak_sa_Psihoterapeutom #elispsihoblog