Skip to content

Pomažuće i Odmažuće Emocije

     Da li ste znali da u savremenoj psihoterapiji ne koristimo klasifikaciju emocija na pozitivne i negativne Tuga je relativno neprijatna emocija, i po staroj podjeli bi se svrstala u negativnu kategoriju. Međutim tuga je adekvatna i funkcionalna emocija kada izgubimo nešto ili nekoga koga iznimno vrednujemo u našem životu.

     Mnogo bolja podjela je na pomažuće i odmažuće emocije. Pomažuće emocije nas vode ka našim ciljevima. Pomažuće emocije nas tjeraju da tražimo što bolje rješenje sa obzirom na situaciju. Skloni smo funkcionalnom ponašanju. Psihološka mentalna fleksibilnost dominira. Pomažuće emocije se vezuju za prihvatanje.

     Sa druge strane, odmažuće emocije nas blokiraju i odvlače od životnih ciljeva. Skloni smo situaciju preuveličavati. Usmjereni smo na problem umjesto na rješenje. Kognitivna rigidnost dominira. Skloni smo izbjegavanju, sukobima i disfunkcionalnim obrascima ponašanja. Odmažuće emocije se vezuju za prepuštanje.

    Ako želite saznati razliku između najčešćih pojedinačnih pomažućih i odmažučih emocije, pogledajte  Tabelu pomažućih i odmažućih emocija

    #Ponedeljak_sa_Psihoterapeutom #elispsihoblog