Skip to content
“Supervizija je prilika da vratimo osobu ka njihovom umu, da im pokažemo koliko zaista dobri mogu biti.”  – Nancy Kline

 

Nudimo profesionalne supervizije iz oblasti Racionalno Emotivne Kogntivno Bihejvioralne Terapije (RE&KBT). Supervizije su namijenite REBT i KBT edukantima i praktičarima koji žele dodatno produbiti svoje znanje i vještine kako bi što efikasnije pomogli osobama sa kojima rade terapiju. Supervizije su obavezni dio stjecanja zvanja terapeut, ali isto tako i za održavanje  akreditacije kognitivno bihejvioralnog terapeuta.


Individualne supervizije (Kancelarija)  

 • Potrebno je rezervisati termin na email adresu [email protected] ;
 • Prilikom rezervacije termina potrebno je popuniti i poslati  OBRAZAC ZA SUPERVIZIJE ;
 • Na superviziju je potrebno donijeti jedan audio ili video snimak odabrane seanse;
 • Supervizirani snimak  treba biti sa osobom koja ima bar 14 godina;
 • Poželjno je napraviti okvirni  transkript seanse kako bi supervizija bila što efikasnija;
 • Kandidat treba izabrati 20 do 30 minuta seanse koji želi pustiti prilikom supervizije;
 • Supervizija ukupno traje 50 do 60 minuta;
 • Supervizirani snimak može biti na Bosanskom, Hrvatskom, Srpskom ili Engleskom jeziku;
 • Supervizirani snimak treba biti odrađen po KBT ili REBT principima;
 • Supervizirana seansa ne može biti prva seansa (bar druga seansa) ;
 • Dodatne instrukcije za prezentaciju snimka možete pročitati ovde ;
 • Detalji plaćanja supervizije se dobivaju prilikom rezervacije termina.

Individualne supervizije (Online)

 • Potrebno je rezervisati termin na email adresu [email protected] ;
 • Prilikom rezervacije termina potrebno je popuniti  OBRAZAC ZA SUPERVIZIJE;
 • Kandidat šalje kompletnu seansu od 50 do 60 minuta;
 • Supervizirani snimak  treba biti sa osobom koja ima bar 14 godina;
 • U roku nekoliko dana kandidat dobiva pisane povratne informacije u vezi priložene seanse;
 • Supervizor dodatno ugovara online video poziv od 20 do 30 minuta sa kandidatom kako bi dodatno razgovarali o određenim pitanjima u vezi supervizirane seanse;
 • Supervizirani snimak može biti na Bosanskom, Hrvatskom, Srpskom ili Engleskom jeziku;
 • Supervizirani snimak treba biti odrađen po KBT ili REBT principima;
 • Supervizirana seansa ne može biti prva seansa (bar druga seansa);
 • Dodatne instrukcije za prezentaciju snimka možete pročitati ovde ;
 • Detalji plaćanja supervizije se dobivaju prilikom rezervacije termina.


UTISCI PRETHODNIH
SUPERVIZIRANIH EDUKANATA

 


Biljana Marić, diplomirana psihologinja REBT psihoterapeutkinja
Terapeutkinja  traume metodom psihodrame
Edukant u Shema terapiji

U proteklih 12 godina mog profesionalnog  rada (terapijskog, savjetodavnog…) imala sam veliki broj supervizija i supervizirana sam od strane različitih supervizora/supervizorki. Svako od njih dao mi je nešto na čemu sam zahvalna i svakog od njih pamtim kao svoje učitelje, važne i vrijedne u mom profesionalnom životu.

Usavršavajući se u terapijskom pravcu poznatom kao REBT (Racionalno emocionalno bihejvioralna terapija) imala sam troje supervizora: dr Zorica Marić, prof. dr Igor Krnetić i Mag. Ensad Miljković. Svima njima dugujem svoju veliku zahvalnost i veoma cijenim sve što sam od njih naučila (kao što  i danas učim), a posebno Ensadu Miljkoviću, koji mi je pomogao da dodjem do one  tzv. „zlatne seanse“,  koja  ima težinu  završnog ispita i biva u REBTu ocijenjena od strane eksternog supervizora, koji na kraju procjenjuje spremnost terapeuta da se samostalno bavi terapijskim radom.

Ono što bih istakla kao posebno važno u supervizijskom  iskustvu sa Mag. Miljkovićem bila bi njegova podržavajuća upornost i temeljnost. Za mene je ovakva vrsta temeljnosti bilo vanredno iskustvo, jer  je  svaka snimljena seansa do u detalje preslušana i svakom detalju pomno se prišlo, kako ništa ne bi bilo nejasno i kako bi za naredni put bilo dovedeno do najboljeg mogućeg. Kada je riječ o upornosti, naglasila bih jednu nenametljivu upornost kojom Ensad podstiče buduće terapeute i uporno ponavlja važnost terapijskog odnosa, dosljednu primjenu tehnika i uobičajenih pravila važnih za ovaj terapijski pravac. I kao ključni dio supervizijskog stila, kod Mag. Miljkovića bih naglasila ovaj podrzavajući dio, koji je za mene bio  i najvažniji u toku supervizije. Njegova podrška nije bila lažna, jer je iskreno dijelio i njegova  sopstvena iskustva, uključujući i rane  greške u radu, koje je prezentovao kao iskustvo koje bi moglo meni da pomogne i time spriječi da ne učinim isto. Bez obzira na napravljenu gresku, Ensad je uvijek bio podrzavajući, a kritika nije bila obezvređujuća, nego podržavajuća i podsticala me je da slične greške izbjegavam. Osjećala sam se prijatno, prihvaćeno i motivisano, što je omogućavalo da  da se razvijam kao terapeutkinja.

Sveukupno gledano, ne samo da je rad sa Mag. Miljkovićem  bio divno iskustvo u superviziji, nego je to bio i topli,  ljudski susret. Jedno  istinsko profesionalno iskustvo, ciljno usmjereno i na kraju uspješno. Jedino što mogu dodati na kraju je jedno veliko HVALA i preporuka budućim edukantima da dožive superviziju ovog stila  i uče na ovaj način!

 


Martina Gajić, mag.psihologije, RE i KBT psihoterapeutkinja
EMDR psihoterapeutkinja pod supervizijom

Imala sam priliku da učim od velikih stručnjaka ali i velikih ljudi. To su ljudi koji nesebično dijele svoje znanje. Pored Igora Krnetića imala sam čast učiti i od Ensada Miljkovića. Ensad Miljković pored toga što mi je bio jedan od supervizora na mom putu da postanem psihoterapeutkinja bio mi je i kolega i prijatelj. Znala sam da na njega mogu računati svaki put kada mi treba pomoć. Svaki put kada bih se javila sa svojim pitanjima, nedoumicama u jako kratkom roku je odgovarao  i  sve detaljno objašnjavao (što mislim da je uistinu bitno kada ste u procesu učenja).

Mogu reći da sam iz individualnih supervizija najviše naučila i najviše dobila. Najviše mi se sviđalo i sviđa mi se to što je Ensad temeljit, sistematičan, jasan. Mnogo mi je značilo što sasluša snimak seanse od početka do kraja i pismeno da osvrt na napisano te što kasnije pričamo o preslušanoj seansi.  Nakon svake supervizije dobivala sam jasne, detaljne instrukcije; što je bilo dobro, što je moglo bolje ali isto tako što na sljedećim susretima da radim sa klijentom.

Što se tiče pristupa, otvoren je, komunikativan, pristupačan, direktan, duhovit.  

Od prve supervizije sam imala utisak da se znamo jako, jako dugo što svakako olakšava proces učenja.  Divno je imati supervizora s kojim možete otvoreno podijeliti svoje nedoumice, strahove, a pri tome dobiti jasne instrukcije i smjernice.

Toplo preporučujem supervizora Ensada Miljkovića svim budućim studentima i edukantima.

 


Nikolina Resanović, dipl.psiholog, edukant REBT-a

Imam potrebu da sa drugim edukantima podijelim svoja iskustva u radu sa Ensadom.

Prije svega zahvalna sam na priručniku Prvi ABC mladog psihoterapeuta koji  je Ensad napisao. Pokrenuo me je da se poslije duže pauze vratim usavršavanju REBT-a. U tom priručniku na jasan, jednostavan, razumljiv, precizan i prije svega stručan način predstavio je suštinu REBT-a, kao i strukturu jedne seanse, čime ustvari pokazuje koliko je stručan i koliko su stvari jednostavne kada se istinski razumiju. Moje lično mišljenje je da taj priručnik treba da bude obavezna literatura edukantima REBT-a.

Vezano za supervizije , imam samo riječi hvale. Dostupnost supervizora je ono što meni lično mnogo znači. Profesionalnost koju pokazuje u radu praćena je jednostavnošću, jasnim i preciznim komentarima i uputstvima. Obimnost supervizije i veliki broj smjernica u radu su mi bile ogromna pomoć, a pokazuju i koliko se on temeljno posveti edukantu i potrudi da sve do tančina pojasni.

Posebno mi se sviđa što se supervizije sastoje iz dva dijela. Nakon odslušanog snimka seanse dobijaju se komentari pismenim putem u kojima su jasne smjernice za dalji rad, podrška edukantu, pohvale za dobro urađene dijelove seanse. Ensad primijeti i greške koje napravimo radu i vrlo senzibilno ukaže na njih.

Neprocjenjiv je on line dio supervizije gdje se dodatno pojašnjava sve što je u pismenom dijelu napisano. Lični kontakt , čak i on line zaista mnogo znači. On line konsultacije su vremenski ograničene, ali kada se ukaže potreba za više usmjeravanja, Ensad prekorači predviđeno vrijeme kako bi edukant dobio sve potrebne informacije.

Meni lično mnogo znači što ne moram nigdje mrdnuti iz stana, a dobijem sve informacije i smjenice koje su mi potrebne u radu sa klijentima. Način na koji se ophodi prema meni, s poštovanjem, razumijevanjem, saosjećajnošću, pokazuje i njegove druge kvalitete kao čovjeka. Konkretni savjeti, jasne smjernice, tačnost,  humor, dostupnost, sistematičan pristup  ovog mladog supervizora su veoma značajni kada  se edukant usavršava .

Oduševio me je način na koji Ensad radi i preporučujem ga i drugim mladim edukantima za saradnju.

Hvala ti Ensade 🙂

 


Jovana Džever, mag.psihologije, edukant REBT-a

Iako možda na prvu pomisao djeluje “preteško” poslati kompletan snimak seanse da bi se mogla odraditi supervizija, posebno za početnike u ovoj predivnoj profesiji, Ensadov način rada je izuzetno dobar i mnogo kvalitetan. Prvenstveno zbog toga što se zaista potrudi oko razumijevanja klijenta i samog problema, potom i zbog toga što na potpuno adekvatan, temeljan i jasan način saopšti zamjerke i predloži one stvari koje se trebaju popravljati kao i na koji način bi se mogle poboljšati. Naravno, uz sve to neizostavno idu i pohvale za dobro odrađene segmente terapijskog procesa.

Pored iscrpno popunjenog obrasca, dodatni razgovor samo učvrsti i na određeni način pojasni sporne dijelove ali i ostavlja prostora za dodatna pitanja i instrukcije i cilju građenja samog procesa terapijskog rada.

Ensadova posvećenost, stručnost, znanje, empatija i prihvatanje su kvaliteti koji ga u velikoj mjeri karakterišu kao supervizora i ličnost, a pomažu psihoterapeutima u edukaciji kako u samom procesu učenja i unaprijeđenja terapijskih vještina, tako i u ličnom osnaživanju na putu građenja vlastitog terapijskog stila.
Ensad je jedan od onih supervizora koji će nesebično i rado podijeliti svoje znanje (a zaista mnogo zna) i njegova osobina saosjećajnog, podržavajućeg i prihvatajućeg psihoterapeuta dolazi do izražaja i u individualnim supervizijama i djeluje tako ohrabrujuće i motivišuće.

 


Nataša Bardak-Ćurko, diplomirana psihologinja, sistemski porodični terapeut, REBT & KBT psihoterapeutkinja

U toku edukacije za KBT terapeuta, Ensad mi je puno pomogao superviziranjem individualnih seansi. Ono što je meni puno značilo, bila je dostupnost Ensada, kao i sama forma supervizije- pisani fidbek+skype konsultacije, što je odavalo utisak sistematičnosti i temeljitosti u radu. Nastojao bi da pruži objektivnu i detaljnu povratnu informaciju, u kojoj bi isticao šta se moglo drugačije uraditi i na koji način, te se trudio da osvijesti jake strane edukanta i pomogne u unapređenju, kako terapijskog stila, tako i tehničke izvedbe same seanse.

Mogla bih reći da je vještinu konstruisanja i upućivanja kritike doveo do savršenstva, jer kažu da je najbolja ona forma kritike nakon koje se ne osjećate loše, nego zahvalno i motivisano za promjenu. Ono što je uočljivo kod Ensada je nesebično dijeljenje svog vremena i znanja sa edukantima, pri čemu sam imala osjećaj da je supervizoru zaista stalo do toga da edukanti izrastu u dobre terapeute, što govori o Ensadovoj veličini, u profesionalnom, a naravno i u ljudskom pogledu. Ono što je takođe bilo dobro jeste to što je Ensad kroz cijeli proces djelovao ohrabrujuće i motivišuće na nas. Jer važno je da imate taj osjećaj da supervizor vjeruje u vas i u vama vidi ono što možete postati.

Odnos koji je Ensad uspostavljao sa edukantima bio je ljudski topao, posvećen,empatičan, podržavajući. Smatram da dobar terapijski odnos pruža klijentu podlogu i mogućnost za razvoj osjećaja sigurnosti, prihvaćenosti i spremnosti da istražuje kao i da se suoči sa autentičnim sobom. To je ujedno i najglasnija poruka koju sam ponijela sa sobom sa Ensadovih supervizija…topao i njegujući kontakt, davanje, posvećenost..ali kroz dosljednost vlastitom stilu, i u kombinaciji sa brojnim efikasnim terapijskim tehnikama. Preporučujem edukantima RE&KBT edukacija supervizije Ensada Miljkovića. 

 

 


Cijene&Plaćanje

Cijene i način plaćanja zavisi od vrste usluge koja Vam je potrebna i države u svijetu gdje živite i radite. Molim Vas da ne uplaćujete nikakav iznos prije ličnog kontakta preko poslovnog emaila: [email protected]. Ako uplaćujete iz zemlji u regionu možete uplatiti uplatom odgovarajućeg iznosa preko paypala ili westeruniona. Ako želite izvršiti međunarodnu uplatu na neki drugi način, slobodno me kontaktirajte. Ako uplaćujete iz Bosne i Hercegovine, dobićete na mail druge informacije za uplatu. Slobodno me kontaktirajte za više informacija.